การปฏิบัติงานด้านอวกาศ ประกอบด้วยสามส่วน คือ

  1. ส่วนอวกาศ (Space Segment)
  2. ส่วนภาคพื้น (Ground Segment)
  3. ส่วนผู้ใช้งาน (User Segment)

ส่วนอวกาศ หมายถึง การดำเนินการภาคอวกาศที่มีอวกาศยาน (Spacecraft) ได้แก่จรวด (Rocket) ดาวเทียม (Satellite) หรือสถานีอวกาศ (Space Station) อยู่ในอวกาศ โดยอาจจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่

ส่วนที่สองคือ ส่วนภาคพื้น (Ground Segment) ประกอบด้วยส่วนย่อยได้แก่ สถานีภาคพื้น (Ground Station) ที่มีส่วนรับส่งสัญญาณหรือสายอากาศ (Antenna) ศูนย์ควบคุม (Control Center)  ตลอดจนส่วนสำคัญอีกส่วนคือส่วนนำส่ง (Launch Facility) ดำเนินการเกี่ยวกับจรวดนำส่ง (Launcher หรือ Rocket) สำหรับส่งดาวเทียมหรือวัตถุขึ้นสู่อวกาศ รวมทั้งส่วนการประกอบและทดสอบ (Integration and Testing (I&T) Facility) ทำหน้าที่ประกอบติดตั้งจรวดนำส่งและควบคุมการดำเนินการก่อนและหลังการนำส่งจรวดนำส่งสู่อวกาศ

สำหรับส่วนสุดท้ายคือส่วนผู้ใช้งาน (User Segment) เป็นส่วนการใช้ประโยชน์จากการดำเนินการทำงานของส่วนประกอบด้านอวกาศ ตั้งแต่เริ่มต้นความต้องการการใช้งานด้านอวกาศ และนำประโยชน์ต่างๆ ไปใช้งานโดยตรงหรือประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทุกคนบนโลกอยู่ในส่วนของผู้ใช้งาน เพราะได้นำประโยชน์มาใช้งานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของผลผลิตจากด้านอวกาศ

ภาพประกอบ : https://www.wikiwand.com/

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

เรียบเรียง นาวาอากาศเอก ดร.พนม อินทรัศมี

Previous articleสัมผัสเรื่องราวความรู้สึกของอวกาศผ่านบทเพลง Space Oddity
Next articleช่วงเวลา Launch windows คืออะไร แล้วหลักการเลือกเวลาเป็นอย่างไร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here