รูปแบบการจัดดาวเทียม (Satellite Formation)

ปัจจุบันการใช้งานดาวเทียมมักใช้ดาวเทียมหลายดวงทำงานร่วมกันมากกว่าการทำงานดาวเทียมดวงเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วงโคจรรอบโลกระดับกลาง (Medium Earth Orbit) และวงโคจรรอบโลกระดับต่ำ (Low Earth Orbit) ทำให้การกำหนดรูปแบบการจัดดาวเทียม (Satellite Formation) จึงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานดาวเทียมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซี่งสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบคือ

  1. รูปแบบตามกัน (Trailing Formation) เป็นการจัดลักษณะดาวเทียมโคจรตามกันในวงโคจรเดียวกัน โคจรเคลื่อนที่ตามกัน ตามระยะห่างระหว่างดาวเทียมและเวลา ทำให้ดาวเทียมแต่ละดวงเทียบกับพื้นที่ตาม ซึ่งทำให้การเห็นพื้นที่มีความแตกต่างกันตามเวลา โดยสัมพันธ์กับมุมระนาบวงโคจร (Inclination Angle) และการหมุนของโลก รูปแบบนี้เหมาะแก่การจัดดาวเทียมสำหรับงานด้านอุตุนิยมวิทยาหรือสภาพแวดล้อมของโลก
  2. รูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster Formation) เป็นการจัดดาวเทียมหลายดวงให้อยู่ใกล้กัน ปฏิบัติงานร่วมกันในเวลาที่ไม่แตกต่างกันมาก จึงเหมาะกับดาวเทียมสำหรับงานด้านการถ่ายภาพในพื้นที่เดียวกัน หรือ พื้นที่ใกลัเคียงกัน
  3. รูปแบบกลุ่ม (Constellation Formation) เป็นการจัดลักษณะดาวเทียมหลายดวงทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ภายใต้การควบคุมที่ประสานงานกัน ทำให้ดาวเทียมแต่ละดวงเคลื่อนครอบคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่รบกวนกันเอง ทำให้รูปแบบกลุ่มเหมาะแก่ดาวเดียวที่ต้องการปฏิบัติงานในครอบคลุมพื้นที่บนพื้นโลก ซึ่งอาจจะทั้งหมดของพื้นที่โลก

ที่มา :

https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Satellite_Formation_Flying

https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_formation_flying

เรียบเรียง : พนม อินทรัศมี

Previous articleจรวดนำส่งฟอลคอน 9 ยิงนำส่งดาวเทียมดวงที่ 105 ขึ้นสู่วงโคจร
Next articleท้องฟ้าที่เรามองเห็น จริง ๆ แล้วมีสีอะไรกันแน่ Part 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here