อวกาศยานประเภท Probe เป็นอวกาศยานเดินทางไปสำรวจอวกาศระยะไกล ที่มีชื่อคือ Voyager 2 สามารถติดต่อกับสถานีภาคพื้นบนโลกได้แล้ว หลังจากที่ขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากได้มีเกิดมีชุดคำสั่งไปทำให้จานรับสัญญาณบน Probe หมุนไปสององศาทำให้ไม่ได้อยู่ในแนวการส่งสัญญาณติดต่อกับโลกได้

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 สถานีภาคพื้นได้รับสัญญาณเป็นจังหวะ ทำให้หน่วยงาน Jet Propulsion Laboratory (JPL) ได้ตรวจสอบสัญญาณทำให้ทราบว่า Probe Voyager มีสถานภาพที่ดีอยู่แม้ว่าจะไม่สามารถติดต่อกับสถานีภาคพื้นได้อย่างเต็มรูปแบบ โดย Voyager ได้รับการตั้งโปรแกรมอัตโนมัติให้ทำการ Reset การหมุนของจานรับสัญญาณกรณีเกิดปัญหาในลักษณะนี้

ภารกิจ Voyager 2 เป็นภารกิจระยะยาวขององค์การอวกาศนาซาสหรัฐอเมริกาในการสำรวจอวกาศอันไกลโพ้น โดย Probe Voyager 2 ได้รับการยิงนำส่งเมื่อปี พ.ศ.2520 (ค.ศ.1977) และขณะนี้ได้เดินทางห่างไกลไปจากโลกประมาณ 19.9 พันล้านกิโลเมตร หรือ 12.4 พันล้านไมล์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 JPL ได้ประการการดำเนินการล่าสุดคือสถานีภาคพื้นที่เป็นระบบเครือข่ายด้านอวกาศของนาซาซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงแคนเบอร์รา (Canberra) ประเทศออสเตรเลีย สามารถส่งคำสั่งให้ Probe Voyager 2 ปรับตัวอวกาศยานเพื่อให้จานรับสัญญาณหันกลับมาสู่โลก ซึ่งส่วนควบคุมต้องรอ 37 ชั่วโมงสำหรับการตรวจสอบว่าได้สำเร็จไปด้วยดี

ขณะนี้ Probe Voyager 2 ได้เริ่มส่งสัญญาณที่เป็นข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์กลับมาสู่โลกได้อย่างปกติ อันแสดงให้เห็นว่าอวกาศยานนี้ได้กลับมาสู่การโคจรตามแผนการเดินทาง

การยิงนำส่ง Voyager 2 โดยจรวดนำส่ง Titan-Centaur เมื่อ 20 สิงหาคม 2520

สำหรับภารกิจของ Probe Voyager 2 ได้เริ่มตั้งแต่การยิงนำส่งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2520 (ค.ศ.1977) ด้วยจรวดนำส่ง Titan-Centaur และในวันที่ 5 กันยายน ค.ศ.1977 2520 (ค.ศ.1977) องค์การนาซา ได้ส่ง Probe Voyager 1 ซึ่งเป็นอวกาศยานที่มีลักษณะเหมือน Probe Voyager 2 ขึ้นสู่อวกาศ เพื่อปฏิบัติการร่วมกัน

การเดินทางที่ผ่านมาของ Probe ทั้งสองได้เข้าใกล้ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลคือ

Voyager 1 เข้าใกล้ดาวพฤหัส (Jupiter) มากสุดเมื่อ 5 มีนาคม 2522 (ค.ศ.1979) เข้าใกล้ดาวเสาร์ (Saturn) มากสุดเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2523 (ค.ศ.1980)

Voyager 2 เข้าใกล้ดาวพฤหัสมากสุดเมื่อ 9 กรกฎาคม 2522 (ค.ศ.1979) เข้าใกล้ดาวเสาร์มากสุดเมื่อ 25 สิงหาคม 2524 (ค.ศ.1981) และได้เข้าใกล้ดาวยูเรนัส (Uranus) มากสุด เมื่อ 24 มกราคม 2529 (ค.ศ.1986) รวมถึงเข้าใกล้ดาวเนปจูน (Neptune) มากสุด เมื่อ 25 สิงหาคม 2532 (ค.ศ.1989)  

ภาพถ่ายดาวเสาร์ (Saturn) โดย Voyager 2

ปัจจุบัน Probe Voyager 1 และ Voyager 2 ยังคงเดินทางต่อไป ซึ่งสามารถเข้าชมรายละเอียดการเดินทาง ประวัติของโครงการและภาพถ่ายที่อวกาศยานทั้งสองส่งกลับมา ได้ในเว็บไซต์ https://voyager.jpl.nasa.gov

แปลและเรียบเรียบ นาวาอากาศเอก ดร.พนม อินทรัศมี

ที่มาของข่าวและภาพ :

https://www.space.com/voyager-2-interstellar-probe-resumes-communication

https://voyager.jpl.nasa.gov/

ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Previous articleดาวเทียมสื่อสาร Galaxy-7 และ Holizon-4 ขึ้นสู่วงโคจรโดย Falcon 9
Next articleภาพพื้นผิวดวงจันทร์จากอวกาศยาน Chandrayaan-3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here