ภาพสร้างของอวกาศยาน SLIM (Credit : global.jaxa.jp/projects/sas/slim/)

นับตั้งแต่อวกาศยาน SLIM หรือ Smart Landing for Investigating Moon ของประเทศญี่ปุ่นได้ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์บริเวณ Shioli Crater อย่างปลอดภัยในลักษณะ Soft Landing เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 10.20 UTC ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นชาติที่ 5 ในการส่งอวกาศยานไปลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้ หากแต่มีข้อขัดข้องคือแผงโซลาร์เซลบนอวกาศยานไม่สามารถชี้ตรงตำแหนงของแสงอาทิตย์ เป็นเหตุให้อวกาศยานไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า แต่ยังคงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด

ตำแหน่งการลงบนพื้นผิวดวงจันทรื (Credit : cnn.com)

องค์การ Japan Aerospace Exploration Agency หรือ JAXA จึงได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการลดการใช้พลังงานบนอวกาศยาน SLIM เท่าที่จำเป็นและรอเวลาให้แสงอาทิตย์ตกกระทบบนแผงโซลาร์เซล เพื่อทำการ Reactivate อวกาศยานอีกครั้งหนึ่ง  

ขณะเดียวกัน องค์การ JAXA ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตัดระบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการ Overcharge แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ JAXA ได้ดาวน์โหลดข้อมูลเทคนิคและภาพลงมาสู่ภาคพื้นขณะที่อวกาศยานยังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ โดยภาพที่ได้นั้นเป็นภาพขณะที่อวกาศยานลดระดับความสูงและลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์

อย่างไรก็ตามองค์การ JAXA มีความหวังสำหรับอวกาศยาน SLIM จะสามารถสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันบนดวงจันทร์ได้ แม้ว่าจากข้อมูลที่ได้รับจากอวกาศยานบอกตำแหน่งของแผงโซลาร์เซลหันไปทางทิศตะวันตก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ อีกทั้งตำแหน่งที่ลงจอดนั้นมีความสูงที่อาจทำให้แผงโซลาร์เซลไม่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ ซึ่งต้องรอผลที่จะเกิดขึ้น

การเดินทางไปอวกาศครั้งนี้ องค์การ JAXA ได้กล่าวถึงเป็นความสำเร็จด้านอวกาศของญี่ปุ่นที่สามารถเป็นชาติที่ 5 สำหรับการนำอวกาศยานลงจอดบนดวงจันทร์อย่างปลอดภัยในลักษณะ Soft Landing ต่อจาก รัสเซียหรือสหภาพโซเวียตในอดีต อเมริกา จีน และอินเดีย โดยการเดินทางครั้งนี้ เริ่มจากการปล่อยจรวดนำส่ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 และทำการโคจรเปลี่ยนระยะทางเป็นเวลา 110 วันเพื่อเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 ซึ่งรูปแบบการเดินทางครั้งนี้มีจุดเด่นคือสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมากจึงทำให้มีน้ำหนักบรรทุกอุปกรณ์การทดลองอื่นมาได้มากขึ้น

ในปีนี้การเดินทางไปดวงจันทร์ของชาติมหาอำนาจด้านอวกาศเป็นสิ่งที่ควรติดตามโดยเริ่มด้วยสหรัฐอเมริกามีแผนส่งอวกาศยาน Nova-C Landing ในโครงการ IM-1 ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ประเทศจีนมีแผนส่งอวกาศยานไปในช่วงเดือนพฤษภาคม

สำหรับชื่อ Crater ซึ่งอวกาศยานไปลงจอดคือ Shioli เป็นหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการพุ่งชนของวัตถุอวกาศบนพื้นผิวดวงจันทร์ โดย Shiori ตั้งชื่อตามนามสกุลของผู้หญิงในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กร International Astronomical Union (IAU) เมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยอวกาศยาน SLIM ลงจอดบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ Crater นี้

เรียบเรียง : นาวาอากาศเอก ดร.พนม อินทรัศมี

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567

ที่มาของข่าวและภาพ :

– https://spacenews.com/japans-moon-lander-forced-to-power-down-but-may-yet-be-revived/

– https://en.wikipedia.org/wiki/Shioli_(crater)

– https://en.wikipedia.org/wiki/International_Astronomical_Union

– https://edition.cnn.com/2024/01/18/world/japan-lunar-lander-moon-sniper-scn/index.html

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

Previous articleจีนส่งอวกาศยาน Tianzhou-7 ส่งสิ่งของและเสบียงให้สถานีอวกาศเทียนกง
Next articleAxiom ประสบความสำเร็จไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here