ข้อมูลการนำส่งดาวเทียมในรอบปี 2021 ที่ผ่านมา Part 1

เป็นที่ทราบกันดีว่า กิจการอวกาศในปัจจุบันได้ทวีความสำคัญขึ้นเป็นอย่างมาก ในปี 2021 ที่ผ่านมามีการปล่อยจรวดนำส่งถึง 146 ครั้ง โดยได้ทำการนำส่งดาวเทียม 1,761 ดวง ซึ่งจะเห็นการขยายตัวของกิจการอวกาศได้อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติย้อนหลัง ตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสามปีก่อน (หรือปี 2019) จะพบว่า มีการปล่อยจรวดนำส่งของปี 2021 เพิ่มขึ้นประมาณ 46% และจำนวนดาวเทียมที่ได้รับการนำส่งเพิ่มขึ้นประมาณ 270% หรือเกือบสามเท่าตัวนั่นเอง ทั้งนี้สถิติการนำส่งและจำนวนดาวเทียมที่ได้รับการนำส่งย้อนหลัง 8 ปี สามารถสรุปได้ตามแผนภูมิด้านล่าง

 
แผนภูมิสรุปสถิติการนำส่งจรวดและดาวเทียมที่ได้รับการนำส่งในช่วงปี 2014 – 2021

ในการนำส่งจรวดทั้ง 146 ครั้งในปี 2021 ดังกล่าว พบว่ามีการประสบความสำเร็จในการนำส่ง 135 ครั้ง ล้มเหลว 11 ครั้ง โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดในแต่ละเดือน พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของการนำส่งที่ประสบความล้มเหลวได้ตามภาพด้านล่าง

ภาพสรุปสถิติการนำส่งจรวดในปี 2021

เมื่อพิจารณาจากประเทศที่ทำการนำส่งจรวด จะพบว่าสองมหาอำนาจด้านอวกาศในปัจจุบันจะเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา ที่มีการแข่งขันด้านกิจการอวกาศกันอย่างต่อเนื่อง โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทำการนำส่งรวม 56 ครั้ง และสหรัฐอเมริกา 51 ครั้ง รายละเอียดอื่น ๆ สามารถแสดงได้จากแผนภูมิด้านล่าง

แผนภูมิสรุปสถิติการนำส่งจรวดตามประเทศที่ได้ดำเนินการนำส่ง

    จากข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้น จะสามารถทำให้เห็นถึงพัฒนาการและความสำคัญของกิจการอวกาศในห้วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการนำส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรที่มีจำนวนมากขึ้นเป็นอย่างมาก และยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกในปัจจุบัน ใน Part ต่อไป จะเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคของการนำส่งดาวเทียมในแต่ละเดือนของปี 2021 ว่ามีการนำส่งกี่ครั้งและมีดาวเทียมที่ได้รับการนำส่งจำนวนเท่าใดในแต่ละเดือน

 

ที่มา

https://space.skyrocket.de/doc_chr/lau2021.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/2021_in_spaceflight

Previous articleวงโคจรสุสาน หรือ Graveyard Orbit
Next articleกองทัพอวกาศสหรัฐขยายสัญญา L3Harris ยกระดับระบบการตรวจการอวกาศ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here