จากรัฐบาลจีนต้องการเร่งการพัฒนานโยบายการป้องกันทรัพย์สินทางอวกาศ และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างกลไกของนโยบายนี้ โดย Yang Mengfei นักวิชาการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอวกาศของจีนได้กล่าวผ่านสื่อทางการจีนว่า เราควรสนับสนุนการออกนโยบายป้องกันทรัพย์สินทางอวกาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันทรัพย์สิน สามารถทำได้ภายได้กฎหมาย และในขณะเดียวกันเป็นการประกาศให้รู้ว่า จีนให้ความสำคัญในการป้องกันทรัพย์สินทางอวกาศ

อีกทั้ง Yang เรียกร้องในการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรอวกาศจีนและองค์กรระดับประเทศของจีน ในการหารือเรื่องแผนการสร้างกลุ่มดาวเทียมขนาดใหญ่ (Megaconstellation) และข้อมูลการแจ้งเตือนการชนกันของวัตถุบนอวกาศ โดยในปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้รายงานกับองค์การสหประชาชาติว่าได้มีการปรับวงโคจรของสถานีอวกาศจีนถึง 2 ครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการชนกับดาวเทียม Starlink

นอกจากนี้ Yang ได้เสนอการสร้างระบบติดตามสภาพแวดล้อมทางอวกาศและเร่งโครงการทที่เกิดขึ้นเช่น โครงการการกำจัดขยะอวกาศ รวมถึงการสร้างความสามารถในการสำรวจอวกาศ โดยการเพิ่มสถานีภาคพื้นให้มากขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการติดตามขยะอวกาศในระดับเซนติเมตร

สถานีเรดาห์ภาคพื้น กล้องโทรทัศน์และระบบเลเซอร์ ได้ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางโดยหน่วยงานทั่วโลกในการตรวจจับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลของวัตถุอวกาศที่มีขนาดมากกว่า 5 ถึง 10 เซนติเมตรในวงโคจรรอบโลกระดับต่ำ (Low Earth Orbit, LEO) แต่ความน่าเชื่อถือในการตรวจจับวัตถุอวกาศขนาดเล็กมีความท้าทายมาก ซึ่ง Space Debris Office ขององค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency, ESA) ได้ประมาณการวัตถุอวกาศที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร 36,500 ชิ้น และมีวัตถุขนาดใหญ่กว่า 1 เซนติเมตร แต่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร จำนวน 1 ล้านชิ้น

การประมาณการขั้นต้นทำให้รัฐบาลจีนต้องการเพิ่มความสามารถด้านการเฝ้าระวังทางอวกาศของจีน และอีกทั้งได้นำส่งดาวเทียมกำจัดขยะอวกาศที่ได้นำดาวเทียม Beidou จากวงโคจรรอบโลกแบบพ้องคาบโลก (Geosychronous Orbit) ไปยังวงโคจรสุสาน

Previous articleการบินทดสอบ Starship ครั้งแรกอาจต้องล่าช้า ผลกระทบจากกรณีวิกฤติการณ์ยูเครน
Next articleประเทศบาห์เรนตอบรับการเข้าร่วมข้อตกลง Artemis
Technologist, Content creator

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here